Privacyverklaring WeLikeMilk

Laatst gewijzigd op: 02-10-2018
Deze privacyverklaring geeft je inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.
We kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als wij wijzigingen in de privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op jou (bijvoorbeeld als wij van plan zijn je persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan in het verleden is gecommuniceerd in deze privacyverklaring), dan zullen wij je van deze wijzigingen op de hoogte brengen via deze pagina of dit elders op www.canday.com vermelden voordat de nieuwe activiteiten beginnen.

Laatst gewijzigd op: 02-10-2018

Deze privacyverklaring geeft je inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

We kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als wij wijzigingen in de privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op jou (bijvoorbeeld als wij van plan zijn je persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan in het verleden is gecommuniceerd in deze privacyverklaring), dan zullen wij je van deze wijzigingen op de hoogte brengen via deze pagina of dit elders op www.welikemilk.nl vermelden voordat de nieuwe activiteiten beginnen.

Waarom verzamelt en gebruikt WeLikeMilk je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons gesloten hebt. Wanneer jij of je werkgever een klant van ons is, verwerken wij je gegevens om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
  • Wij kunnen informatie over jou van derde partijen, zoals vacaturewebsites, social media, WeTransfer en pers- of mediawebsites ontvangen. Houd er rekening mee dat onze website en social-mediaplatforms links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beveiligings- en/of privacybeleid van de websites van derden. Daarom raden wij je aan om de privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat je je persoonsgegevens met hen deelt.
  • Het versturen van de WeLikeMilk-nieuwsbrief en promoties om je te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
  • Het verbeteren van de website.
  • WeLikeMilk kan de door jou opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van je gebruik van de website om onze diensten aan te laten sluiten bij je interesses.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen inzake het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. We kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen.

Wat voor persoonsgegevens verzamelt WeLikeMilk?

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Bij het registreren voor onze nieuwsbrief vragen wij om een geldig e-mailadres en wordt eventueel een voornaam en achternaam geregistreerd. Wanneer je op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via social media) kunnen wij de hiervoor genoemde gegevens van je verzamelen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

Wanneer je de website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals je IP-adres, browsertype en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van je bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar je zocht en die je inkeek. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de website beter af te stemmen op je specifieke belangstelling en wensen. Meer informatie over ons cookiebeleid, waarin terug te lezen is welke cookies we voor welke doeleinden gebruiken, vind je hier.

Hoe deelt WeLikeMilk je persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen je persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten, zoals de via de website aangeboden toegangskaarten, aanbieden en ons helpen om met je te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, het analyseren van gegevens, het aanbieden van marketingondersteuning en het verwerken van betalingen en het gebruik van de klantenservice. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij je persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan je te kunnen verlenen. Wij zullen je persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen je persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder je voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaart WeLikeMilk je gegevens en hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben heeft onze systeembeheerder ICTeam Zuid B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17081230, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Wil je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Dat kan door te mailen naar [email protected].

Je kunt ook contact met ons opnemen als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van je verwerken onjuist zijn, als je denkt dat wij niet langer het recht hebben om je persoonsgegevens te verwerken of als je vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt door WeLikeMilk. Wij zullen je verzoek behandelen in overeenstemming met de AVG.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

De besloten vennootschap WeLikeMilk B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te [1114 BC] Amsterdam aan de Mediarena 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54635152, “WeLikeMilk B.V.”, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens.